Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gândurile trândave ale unui pierde-vară
Gândurile trândave ale unui pierde-vară
Gândurile trândave ale unui pierde-vară
Ebook376 pages7 hours

Gândurile trândave ale unui pierde-vară

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Jerome duce mai departe tradiția umorului anglo-saxon, pornind de la Chaucer și continuând cu Swift, Dickens, Mark Twain. Oricât de îngroșat sau oricât de fin, umorul lui Jerome nu are nici o doză de răutate în el – este un umor benign, având ca principal scop acela de a descreți frunțile...
Dan DUȚESCU

LanguageRomână
Release dateOct 12, 2016
ISBN9786063353130
Gândurile trândave ale unui pierde-vară

Related to Gândurile trândave ale unui pierde-vară

Related ebooks

Classics For You