Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marele Gatsby
Marele Gatsby
Marele Gatsby
Ebook201 pages3 hours

Marele Gatsby

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Nick Carraway, un tânăr atras de visul american, proaspăt sosit la New York, intră în lumea fascinantă a lui Jay Gatsby, o lume a succesului și a iluziei. Pe fundalul Americii anilor ’20, Gatsby, împins de iubirea față de Daisy Buchanan, își schimbă complet existența, transformându-sedintr-un tânăr sărac în traficant de băuturi alcoolice și apoi milionar. În ciuda petrecerilor grandioase a căror gazdă este, Gatsby ascunde o nemărginită nefericire. Tot ce face este destinat să-i atragă atenția lui Daisy, însă iubirea sa nu ajunge să se împlinească niciodată... Carte emblematică
a „generaţiei pierdute“, Marele Gatsby este, conform Washington Post, „al doilea mare roman în limba engleză al secolului XX, după Ulise, de James Joyce“. Romanul lui Fitzgerald
ilustrează un episod anume din spectacolul civilizației
americane și o face cu ironie, cu patos și cu farmec. Marele Gatsby este povestea captivantă și strălucitoare a epocii jazzului.
The New York Times Books of the Century Din punctul meu de vedere,
Marele Gatsby este primul pas înainte pe care l-a făcut proza americană
de la Henry James încoace.
T.S. Eliot

LanguageRomână
Release dateAug 13, 2019
ISBN9786063352300
Marele Gatsby

Related to Marele Gatsby

Related ebooks

Classics For You