Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O scrisoare pierduta
O scrisoare pierduta
O scrisoare pierduta
Ebook129 pages1 hour

O scrisoare pierduta

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Scriitorul si dramaturgul Ion Luca Caragiale face parte din perioada marilor clasici, fiind cunoscut ca cel mai mare dramaturg roman. Opera sa este caracterizata prin satira acerba, se divizeaza in opere in proza de tip nuvela si schita sau opere dramatice de tip comedie si drama.

LanguageRomână
Release dateMar 30, 2017
ISBN9786069831038
O scrisoare pierduta
Read preview

Read more from Ion Luca Caragiale

Related to O scrisoare pierduta

Related ebooks

Humor & Satire For You