Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ciocoii vechi si noi
Ciocoii vechi si noi
Ciocoii vechi si noi
Ebook325 pages5 hours

Ciocoii vechi si noi

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În colecția Lecturi școlare se regăsesc cele mai importante opere din literatura română și universală, selectate în conformitate cu cerințele programei școlare de limba și literatura română.

Astfel, elevii vor avea la îndemână, în formă integrală, creațiile cele mai cunoscute și mai îndrăgite ale scriitorilor clasici și moderni, însoțite de o scurtă prezentare a vieții și a operei autorului.

Cărţile de neuitat ale copilăriei, capodoperele literaturii din toate timpurile reprezintă repere obligatorii în formarea gustului pentru lectură și în educația cititorilor mai mici și mai mari.

MIHAI EMINESCU • ION LUCA CARAGIALE • IOAN SLAVICI • ION CREANGĂ • LIVIU REBREANU • GEORGE CĂLINESCU • DUILIU ZAMFIRESCU • VASILE ALECSANDRI • CEZAR PETRESCU • GEORGE COȘBUC • I. AL. BRĂTESCU-VOINEȘTI • GEORGE TOPÎRCEANU • B.ȘT. DELAVRANCEA • RUDYARD KIPLING • JACK LONDON • DANIEL DEFOE • EDMONDO DE AMICIS • H.C. ANDERSEN • HECTOR MALOT • CHARLES DICKENS • LEWIS CARROLL • CARLO COLLODI • CHARLES PERRAULT • FRAȚII GRIMM • MARK TWAIN

LanguageRomână
Release dateJan 10, 2021
ISBN9786060734383
Ciocoii vechi si noi
Read preview

Related to Ciocoii vechi si noi

Related ebooks

Books Recommended For You