Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Educația Sentimentală
Educația Sentimentală
Educația Sentimentală
Ebook545 pages12 hours

Educația Sentimentală

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Tânărul provincial Frédéric Moreau, proaspăt absolvent de bacalaureat, sosit la Paris pentru a studia dreptul, este plin de visuri și de ambiții. Când o întâlnește pe doamna Arnoux, pentru tânăr este
o adevărată „apariție“ care îl va marca pentru totdeauna. Student ambițios, îndrăgostit fără speranță, aruncat de soartă într-un Paris aflat în pragul Revoluției de la 1848, el va trebui
să-și croiască drum într-o societate mic-burgheză zugrăvită de narator cu toate imperfecţiunile
și discrepanțele sale.

Educația sentimentală este un roman de inițiere, inspirat parțial din experiențele autorului, care a deschis calea mișcării literare a naturalismului, îndreptată către critica socială și politică.
Educația sentimentală e perversă nu ca educație, ci ca literatură. Toate scenele de amor, destule, sunt mentale, iar efectele trupești țin de stilul în care sunt redate. Un tânăr se îndrăgostește de o femeie măritată, care nu știe de iubirea lui. Soțul nu-l vede niciodată ca pe un rival, și nici nu are
de ce. Soția e femeia perfectă, soțul e burghezul adevărat, lipsit de scrupule. Dar iubirea
romantică nu învinge. [...] Un roman despre vise, de o subtilitate care pe alocuri taie până la sânge, fără să poți spune de unde curge...
Alexandru Matei

LanguageRomână
Release dateMar 26, 2019
ISBN9786063360497
Educația Sentimentală

Related to Educația Sentimentală

Related ebooks

Classics For You