Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Drumul spre înalta societate
Drumul spre înalta societate
Drumul spre înalta societate
Ebook319 pages6 hours

Drumul spre înalta societate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Eram cineva: eram amantul unei femei măritate, ieșeam cu fiica unuia dintre cei mai bogați oameni din Warley, nimic nu-mi stătea în cale.“

Joe Lampton, un tânăr cu origini modeste, dar cu o ambiție de nemăsurat, urmărește cu îndârjire ascensiunea în lumea deloc familiară a înaltei societăți, ale cărei repere sunt bogăția, mașinile luxoase și femeile strălucitoare. Dar prețul succesului este uriaș, iar ținta lui stă sub semnul trădării și al tragediei. Drumul spre înalta societate este considerat unul dintre romanele emblematice ale „tinerilor furioși“ din Anglia postbelică și a adus autorului său deopotrivă succesul și consacrarea.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863537
Drumul spre înalta societate

Related to Drumul spre înalta societate

Related ebooks

Classics For You