Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Portretul lui Dorian Gray
Portretul lui Dorian Gray
Portretul lui Dorian Gray
Ebook327 pages6 hours

Portretul lui Dorian Gray

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Portretul lui Dorian Gray reflectă mult din mine însumi: Basil Hallward este ceea ce cred eu că sunt, lordul Henry – ceea ce crede lumea că sunt, iar Dorian – ceea ce aș vrea să fiu – în alte vremuri, poate.“ – (Oscar Wilde)

„Drama lui Wilde este drama lui Dorian Gray, omul care a căzut pentru că s-a izolat de lumea reală, singura sursă a frumosului căutat o viață întreagă cu atâta înfrigurată și dureroasă stăruință.“ – (Dan Grigorescu)

„Firește, o mare operă de artă răspunde multor întrebări, dar ridică în mod inevitabil tot atât de multe. De aceea [Portretul lui Dorian Gray] rămâne o operă clasică, o carte la care se întoarce fiecare generație.“ – (Washington Post)

Portretul lui Dorian Gray rămâne o carte otrăvitoare atât pentru vârstnici, cât și pentru tineri, chiar dacă din motive diferite. Luați-o ca pe un avertisment, dar și ca pe o recomandare.“ – (Jeffrey Eugenides)

LanguageRomână
Release dateNov 12, 2015
ISBN9786063303005
Portretul lui Dorian Gray
Author

Oscar Wilde

Born in Ireland in 1856, Oscar Wilde was a noted essayist, playwright, fairy tale writer and poet, as well as an early leader of the Aesthetic Movement. His plays include: An Ideal Husband, Salome, A Woman of No Importance, and Lady Windermere's Fan. Among his best known stories are The Picture of Dorian Gray and The Canterville Ghost.

Related to Portretul lui Dorian Gray

Related ebooks

Literary Fiction For You