Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pe aripile vântului
Pe aripile vântului
Pe aripile vântului
Ebook1,477 pages28 hours

Pe aripile vântului

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cu acțiunea plasată pe fundalul dramatic al Războiului Civil american și al Reconstrucției, Pe aripile vântului, magnificul roman istoric al lui Margaret Mitchell, este o poveste de neuitat despre iubire și pierdere, despre o națiune divizată de pasiuni mortale și al cărei destin va fi schimbat pentru totdeauna. Însă, mai presus de toate, e povestea frumoasei și lipsitei de scrupule Scarlett O'Hara și a galantului aventurier Rhett Butler, două dintre cele mai celebre personaje din istoria literaturii anglo-americane de la Romeo și Julieta, eroii lui Shakespeare.
Pe aripile vântului este un roman pasionant, plin de viață, care le va stărui în minte cititorilor mult timp după ce au întors ultima pagină.

Fără îndoială, unul dintre cele mai remarcabile romane de debut scrise de un autor american. Și unul dintre cele mai bune romane scrise vreodată.
The New York Times

Cel mai bun roman pe care l-a dat Sudul... nedepășit în întreaga istorie a literaturii americane.
The Washington Post

PREMIUL PULITZER
NATIONAL BOOK AWARD

PESTE 30 DE MILIOANE DE EXEMPLARE VÂNDUTE

FILM DISTINS CU 8 PREMII OSCAR

LanguageRomână
Release dateAug 19, 2019
ISBN9786063355295
Pe aripile vântului
Read preview

Related to Pe aripile vântului

Related ebooks

Classics For You