Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Idiotul
Idiotul
Idiotul
Ebook932 pages21 hours

Idiotul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Întors la Sankt-Petersburg după un tratament de patru ani la un sanatoriu din Elveția, prințul Lev Nikolaevici Mîșkin este luat în râs de înalta societate a orașului, care îl consideră sărac cu duhul. Mîșkin este mereu sincer, atitudinea lui fiind luată de majoritatea oamenilor drept prostie. În candoarea lui, Mîșkin se simte atras de două femei de condiții foarte diferite: Aglaia Ivanovna, femeia cinstită, de familie bună, de care e îndrăgostit, și Nastasia Filippovna, femeia compromisă, de care prințul se simte legat prin compasiunea pe care i-o inspiră.
Roman în care umanității personajului principal îi este opusă violența unei societăți lipsite de toleranță, Idiotul este una dintre cele mai remarcabile scrieri ale lui Dostoievski și o capodoperă a literaturii universale.

Ideea principală a romanului este înfățișarea unui om întru totul sublim. Nimic nu-i mai greu pe lume mai ales acum...Voi aminti că dintre chipurile sublime ale literaturii creștine cel mai apropiat de desăvârșire este cel al lui Don Quijote. Dar acesta este sublim numai pentru că, în același timp, este și ridicol… Pe când la mine nu există nimic, nimic asemănător...
F.M. Dostoievski

LanguageRomână
Release dateAug 19, 2019
ISBN9786063353093
Idiotul
Read preview

Read more from F.M. Dostoievski

Related to Idiotul

Related ebooks

Classics For You