Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marile sperante
Marile sperante
Marile sperante
Ebook697 pages17 hours

Marile sperante

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Spre deosebire de unele scrieri anterioare marcate de sentimentalism şi melodramă, în Marile speranţeperspectiva lui Charles Dickens asupra universului infantil nu e una edulcorată. Pentru Pip copilaşul sau pentru Pip tânărul, prima înţelegere a lumii e, dacă nu dureroasă, cel puţin supărătoare: personajul descoperă în ochii celorlalţi că e necioplit, că e îmbrăcat sărăcăcios etc. În Marile speranţe stau împreună multe dintre temele specifice secolului al XIX-lea: exotismul social, comportamentele psihice bizare, inocenţa şi generozitatea declasaţilor societăţii, slăbiciunile naturii umane şi capacitatea individului de a-şi modifica fundamental condiţia, hazardul transformat în destin.O mare parte din scrierile lui Dickens sunt extrem de realiste, iar în privinţaforţei sale de evocare vizuală, probabil că nu a fost niciodată egalat. Odată ce Dickens a descris ceva, imaginea îţi rămâne în minte pentru întreaga viaţă.
George Orwell

LanguageRomână
Release dateOct 30, 2018
ISBN9786063353116
Marile sperante
Read preview
Author

Charles Dickens

Charles Dickens (1812-1870) was one of England's greatest writers. Best known for his classic serialized novels, such as Oliver Twist, A Tale of Two Cities, and Great Expectations, Dickens wrote about the London he lived in, the conditions of the poor, and the growing tensions between the classes. He achieved critical and popular international success in his lifetime and was honored with burial in Westminster Abbey.

Read more from Charles Dickens

Related to Marile sperante

Related ebooks

Classics For You