Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sărmanul Dionis
Sărmanul Dionis
Sărmanul Dionis
Ebook50 pages1 hour

Sărmanul Dionis

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Câţi oameni sunt într-un singur om? Tot atâţia câte stele sunt cuprinse într-o picătură de rouă sub cerul cel limpede al nopţii.” (Mihai Eminescu în Sărmanul Dionis)
In "Sarmanul Dionis", filosofia se imbina cu literatura, prima devenind pretext pentru cea de-a doua. Anii studiilor

LanguageRomână
Release dateJul 30, 2017
ISBN9786069834015
Sărmanul Dionis

Read more from Mihai Eminescu

Related to Sărmanul Dionis

Related ebooks

Classics For You