Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Povestiri din Petersburg
Povestiri din Petersburg
Povestiri din Petersburg
Ebook227 pages4 hours

Povestiri din Petersburg

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Fie că este un bărbier mocăit, cicălit de nevastă, care intră în bucluc din cauza unui nas găsit în pâine, sau un funcționar pasionat de litere care își cheltuiește averea pe o manta, eroul scrierilor lui Gogol este
un om al exceselor. Cuprinzând cele mai reprezentative nuvele ale autorului – „Nevski Prospekt“, „Nasul“, „Portretul“, „Mantaua“, „Caleașca“ și „Însemnările unui nebun“ –, volumul Povestiri din Petersburg este dovada geniului unui scriitor care urmărește să redea adevărul vieții, realizând o frescă necruțătoare a societății birocratice a timpului său.
N.V. Gogol
Povestiri din Petersburg 115
N.V. Gogol Povestiri din Petersburg
www

Pricina acelei veselii care s-a făcut remarcată în primele mele scrieri se explică printr-o anume necesitate sufletească.
Mă încercau accese de deprimare, inexplicabile chiar pentru mine însumi, care proveneau probabil din starea
mea bolnăvicioasă. Ca să mă distrez, născoceam toate lucrurile comice de care eram în stare.
N.V. Gogol

LanguageRomână
Release dateNov 11, 2019
ISBN9786063354250
Povestiri din Petersburg

Related to Povestiri din Petersburg

Related ebooks

Classics For You