Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mănăstirea din Parma
Mănăstirea din Parma
Mănăstirea din Parma
Ebook645 pages10 hours

Mănăstirea din Parma

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Încăpățânat și naiv, tânărul aristocrat italian Fabricio del Dongo este hotărât să-și sfideze tatăl ultraconservator și merge să lupte pentru Napoleon. De la Waterloo la curtea din Parma, tânărul Fabricio, aflat în căutarea gloriei și a dragostei, se lasă antrenat în pasiuni aventuroase, care îl vor duce în captivitate, în turnul închisorii Farnese. Alături de Clelia, fiica guvernatorului fortăreței, va cunoaște fericirea departe de putere și de intrigile de la curte. Considerată la vremea apariției un „miracol literar“, Mănăstirea din Parma este, alături de Roșu și negru, o capodoperă a lui Stendhal și unul dintre cele mai mari romane ale literaturii franceze.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068481432
Mănăstirea din Parma

Related to Mănăstirea din Parma

Related ebooks

Literary Fiction For You