Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Maestrul și Margareta
Maestrul și Margareta
Maestrul și Margareta
Ebook560 pages10 hours

Maestrul și Margareta

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Diabolică păpușă rusească, cu numeroase fațete care se îmbină perfect, Maestrul și Margareta nu încetează să-i sfideze și să-i încânte pe critici. […] Deschideți prima păpușă și vă veți trezi cu 2 000 de ani în urmă, din Moscova la Ierusalim.“ (Serghei Ermolinski, prefață la prima traducere în limba franceză a romanului, 1968)

„Bulgakov se alătură tradiției literare celei mai profunde a țării sale, vânei aceleia mesianice pe care o găsim în anumite personaje ale lui Gogol și Dostoievski și în acel «nebun întru Domnul» care este protagonistul aproape inevitabil al oricărei mari melodrame rusești.“ (Eugenio Montale, cronică la prima traducere în limba italiană a romanului, 1967)

„O operă clasică a literaturii secolului al XX-lea.“ (The New York Times Book Review)

„Este romanul meu preferat – cea mai fantastică explozie de imaginație, nebunie, satiră, umor și căldură omenească.“ (Daniel Radcliffe, protagonistul seriei Harry Potter)

LanguageRomână
Release dateNov 12, 2015
ISBN9786063303067
Maestrul și Margareta

Related to Maestrul și Margareta

Related ebooks

Literary Fiction For You