Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tiganiada
Tiganiada
Tiganiada
Ebook328 pages3 hours

Tiganiada

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

S-a spus despre Ion Budai Deleanu – un reprezentant de seamă al Şcolii Ardelene – că prin anvergură cultu­rală şi modernitate în gândire şi-ar fi depăşit contemporanii. 
Tiganiada" este o capodopera literara a iluminismului romanesc si reprezinta cea mai celebra epopee din literatura romana.

LanguageRomână
Release dateMar 30, 2017
ISBN9786069831069
Tiganiada

Related to Tiganiada

Related ebooks

Classics For You