Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dinti albi
Dinti albi
Dinti albi
Ebook663 pages15 hours

Dinti albi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dinți albi, spectaculosul roman de debut al lui Zadie Smith, spune povestea a două familii londoneze, a lui Archie Jones și a prietenului său de-o viață, Samad Iqbal, o poveste despre prietenie, dragoste, război și identitate culturală, despre lupta pentru o existență pusă la orice pas sub semnul îndoielii și despre speranța unui nou început.

„Un roman de debut uimitor... plin de nerv.“
Salman Rushdie

„Zadie Smith este o maestră a detaliilor, un Dickens postmodern. Felul în care își spune povestea și înțelepciunea ce transpare din ea sunt pe măsura locurilor și a izurilor lumii pe care Anglia a moștenit-o.“
The Washington Post

„Dinți albi este precum Londra pe care o descrie: un hibrid fremătător de voci, tonuri și texturi, tresaltând de energie și incredere.“
The New York Times Book Review

„Dați crezare publicității, lăsați-vă ademeniți de carte, așezați-vă comod cu ea în brațe, savurați-i fiecare propoziție, apoi întoarceți-vă pe partea cealalta și mai citiți-o o dată.“
The Times

„Extrem de amuzantă... inteligentă și proaspătă.“
Literary Review

LanguageRomână
Release dateAug 6, 2020
ISBN9786063350382
Dinti albi

Related to Dinti albi

Related ebooks

Literary Fiction For You