Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria secreta
Istoria secreta
Istoria secreta
Ebook781 pages15 hours

Istoria secreta

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Sub influența charismaticului lor
profesor de limbi clasice, un grup
de tineri inadaptați, inteligenți și
excentrici de la un colegiu de elită
din New England descoperă un mod
de a gândi și de a trăi cum nu se
poate mai diferit de existența banală
a contemporanilor lor. Dar când
depășesc granițele moralității, viața
lor se schimbă profund și pentru
totdeauna, și descoperă cât de
greu poate fi să trăiești cu adevărat
și cât de ușor este să ucizi.
Donna Tartt, câștigătoare
a Premiului Pulitzer pentru
romanul Sticletele, s-a impus
ca o autoare extrem de talentată
cu Istoria secretă, un roman
remarcabil – convingător și elegant,
dramatic și ludic, un adevărat clasic
contemporan.

Excelent; în loc de obișnuitul
mix de sex, droguri și
rock-and-roll din colegiu,
Donna Tartt a descoperit
o inimă a întunericului
împietrită și înfiorătoare,
demnă de tragedia greacă;
un roman alert și plin
de tensiune... un thriller
care dă de gândit.
Newsday
Un roman tulburător,
captivant, genial.
The Times

LanguageRomână
Release dateFeb 19, 2020
ISBN9786063350306
Istoria secreta
Read preview

Related to Istoria secreta

Related ebooks

Literary Fiction For You