Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dumineca Orbului
Dumineca Orbului
Dumineca Orbului
Ebook391 pages7 hours

Dumineca Orbului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În Dumineca Orbului acțiunea se întinde de-a lungul unei singure zile și poate fi rezumată în câteva cuvinte: doi tineri se cunosc pe peronul Gării de Nord, se îndrăgostesc și își dau întâlnire pe mai târziu. E o melodramă în care se reflectă cinematograful anilor ‘30, dar și o satiră deloc tandră a vieții din Capitală, cu umbrele, viciile și politicienii ei. Cine așteaptă un happy-end trebuie să știe că autorul este un sadic depresiv și că, în romanul lui Cezar Petrescu, Duminica Orbului cade într-o zi de 13.“ – Mihai Iovănel

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863513
Dumineca Orbului
Read preview

Read more from Petrescu Cezar

Related to Dumineca Orbului

Related ebooks

Books Recommended For You