Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Paturi oculte
Paturi oculte
Paturi oculte
Ebook234 pages4 hours

Paturi oculte

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Doi studenți de la Litere se îndrăgostesc în mod straniu, după ce intră în contact cu niște paturi mistice. În spatele întâmplării se află un șir lung de povești dintr-o lume mai veche sau mai nouă, palpabilă sau subtilă, dar în mod clar legată de istoria actuală. „Plină de umor în unele secvențe, în altele tragică și feroce, uneori fantastică și luminoasă ca o pictură de Chagall.“ El Mercurio, Santiago de Chile Doina Ruști cunoscută în țară și în străinătate, a scris, printre altele, trilogia fanariotă: Homeric, Mâța Vinerii, Manuscrisul fanariot. Premiul pentru Proză al USR pentru romanul Fantoma din moară. Premiul „Ion Creangă“ al Academiei Române pentru Lizoanca.

LanguageRomână
Release dateOct 30, 2020
ISBN9786063368806
Paturi oculte
Read preview

Related to Paturi oculte

Related ebooks

Literary Fiction For You