Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hocus Pocus
Hocus Pocus
Hocus Pocus
Ebook387 pages6 hours

Hocus Pocus

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Unul dintre cei mai de seamă romancieri americani contemporani.“ – (Graham Greene)

„Teribil de amuzant... La fel de bun precum cele mai bune romane ale sale, Leagănul pisicii, Abatorul cinci...“ – (John Irving)

„Un adevărat triumf. Probabil cel mai bun dintre romanele sale.“ – (Joseph Heller)

„Romanul cel mai actual, cel mai realist din câte a scris Vonnegut. Un mare scriitor satiric și un moralist pus pe șotii.“ – (The New York Times)

„Vonnegut este George Orwell, doctorul Caligari și Flash Gordon, amestecați laolaltă într-un singur scriitor – un savant dement, caraghios, dar de o înaltă ținută etică.“ – (Time)

LanguageRomână
Release dateNov 19, 2015
ISBN9786063302961
Hocus Pocus
Author

Kurt Vonnegut

Kurt Vonnegut was a master of contemporary American Literature. His black humor, satiric voice, and incomparable imagination first captured America's attention in The Siren's of Titan in 1959 and established him as ""a true artist"" with Cat's Cradle in 1963. He was, as Graham Greene has declared, ""one of the best living American writers.""

Related to Hocus Pocus

Related ebooks

Literary Fiction For You