Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Accidentul
Accidentul
Accidentul
Ebook316 pages5 hours

Accidentul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În Accidentul, Nora sare stângaci din tramvai și este ajutată să se ridice de Paul, avocat de succes, însă nefericit sentimental, care o conduce până acasă. Tânăra profesoară i se dăruiește spontan, deși devotamentul și răbdarea ei îl lasă multă vreme indiferent pe mizantropul Paul. În cele din urmă, Nora îi propune o excursie la schi, în mijlocul naturii somptuoase de pe Valea Prahovei, cu intenția vădită de a-l vindeca de depresia suferită ca urmare a iubirii pentru pictorița Ann.
Accidentul, cel mai popular roman al lui Mihail Sebastian, înfăţişează iubirea cu toate meandrele ei și alegerile hotărâtoare în fața cărora sunt puse personajele feminine.

Ultimul roman al lui Mihail Sebastian poate fi citit în nenumărate chei. (...) Astfel, Accidentul va fi – pe rând sau simultan – roman sportiv, roman erotic, roman post-proustian al geloziei, roman gotic, stând sub semnul Nibelungilor lui Richard Wagner, roman inițiatic al salvării spirituale, roman utopic, eliberat din sociologia strictă a realismului, roman al celebrării aventurii.

LanguageRomână
Release dateAug 19, 2019
ISBN9786063350801
Accidentul
Read preview

Related to Accidentul

Related ebooks

Classics For You