Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Doamna Cu Cățelul
Doamna Cu Cățelul
Doamna Cu Cățelul
Ebook395 pages7 hours

Doamna Cu Cățelul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cehov e un pictor incomparabil. Da, da, exact asta: un pictor incomparabil al vieții. Principalul e sinceritatea sa, o calitate remarcabilă la un scriitor. Grație acestei sincerități, el a creat forme noi ale scrisului, absolut noi, după părerea mea, în lumea întreagă. Lăsând la o parte orice falsă modestie, afirm că, sub raport tehnic, el, Cehov, mi‑e mult superior. Nici unul dintre noi, nici Dostoievski, nici Turgheniev, nici Goncearov, nici eu, n‑am fi putut scrie astfel. Cehov e Pușkin în proză.

LanguageRomână
Release dateJun 23, 2016
ISBN9786063353703
Doamna Cu Cățelul
Read preview

Related to Doamna Cu Cățelul

Related ebooks

Books Recommended For You