Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Viaţa la ţară
Viaţa la ţară
Viaţa la ţară
Ebook191 pages3 hours

Viaţa la ţară

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

"Viata la tara este cel dintai roman din cel dintai ciclu romanesc, adevarata saga de familie, din istoria literaturii romane. Vor urma Tanase Scatiu, In razboi, Indreptari si Anna, care alcatuiesc ciclul Comanestenilor, intins pe durata a unsprezece ani (1898-1909). E vorba de o familie de boiernasi din nord-estul Munteniei, intre Buzau si

LanguageRomână
Release dateJul 30, 2017
ISBN9786069834046
Viaţa la ţară

Related to Viaţa la ţară

Related ebooks

Classics For You