Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Maidanul Cu Dragoste
Maidanul Cu Dragoste
Maidanul Cu Dragoste
Ebook535 pages9 hours

Maidanul Cu Dragoste

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Maidanul cu dragoste aduce un tumult de viaţă, pasiuni şi drame, care facsă treacă pe planul al doilea orice rezervă de formă. El aduce mai ales un lung şir de oameni vii – ceea ce este singura condiţie a unui roman [...]. Eroii d-lui Zamfirescu au o realitate indiscutabilă, fizică: contezi pe ei, stai de vorbă cu ei, îi vezi umblând şi trăind. Tot cartierul „cu nume ruşinos“, maidanul cu basculă, fabricile, linia ferată, tot peisajul acesta periferic este de o realitate vizuală certă: îi vezi culorile, îi auzi rumoarea surdă a înserării, îi trăieşti clipele de nebunie şi destrăbălare.
Mihail Sebastian

LanguageRomână
Release dateNov 1, 2016
ISBN9786063350931
Maidanul Cu Dragoste
Read preview

Related to Maidanul Cu Dragoste

Related ebooks

Classics For You