Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fragmente dintr-un carnet găsit
Fragmente dintr-un carnet găsit
Fragmente dintr-un carnet găsit
Ebook34 pages30 minutes

Fragmente dintr-un carnet găsit

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

“Fragmente dintr-un carnet gasit” a marcat debutul scriitoricesc al lui Mihail Sebastian, o carte scrisa la 25 de ani, neatinsa de dramele din paginile Jurnalului.
Fragment:
“Într-o seară de noiembrie (în împrejurări pe care ar fi prea lung să le povestesc aici) am găsit la Paris, pe podul Mirabeau

LanguageRomână
Release dateJul 29, 2017
ISBN9786069833773
Fragmente dintr-un carnet găsit
Read preview

Related to Fragmente dintr-un carnet găsit

Related ebooks

Classics For You