Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O moarte care nu dovedește nimic
O moarte care nu dovedește nimic
O moarte care nu dovedește nimic
Ebook124 pages3 hours

O moarte care nu dovedește nimic

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Roman apărut sub iscălitura lui Anton Holban, O moarte care nu dovedeşte nimic se încadrează în tradiţia interbelică a romanului românesc, cea a eroului intelectual prins într-o poveste de dragoste ambivalentă. Incertitudinea la care este supus Sandu scot la iveală egoismul şi laşitatea lui, precum şi incapacitate, chiar

LanguageRomână
Release dateJul 30, 2017
ISBN9786069833964
O moarte care nu dovedește nimic

Read more from Anton Holban

Related to O moarte care nu dovedește nimic

Related ebooks

Classics For You