Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jocurile Daniei
Jocurile Daniei
Jocurile Daniei
Ebook206 pages3 hours

Jocurile Daniei

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

“Şi totuşi, distanţa rămâne, nu mă pot juca în voie cu sufletul ei, cum fac copiii cu nisipul de la mare. Şi, dacă sunt cu dânsa, oricât am fi de emoţionaţi de îmbrăţişările noastre, bucuria nu poate dura multă vreme. Iar imediat ce nu mai suntem împreună, mă simt singur, cu o mie de întrebări la c

LanguageRomână
Release dateJul 29, 2017
ISBN9786069833834
Jocurile Daniei
Read preview

Read more from Anton Holban

Related to Jocurile Daniei

Related ebooks

Classics For You