Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Femei
Femei
Femei
Ebook170 pages2 hours

Femei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

“Femei”e formata de fapt din 4 nuvele, in care feminitatea este dezgolita, iesind la iveala sub mai multe forme. Toate patru nuvelele au ca personaj comun pe Stefan Valeriu, singura punte de legatura intre ele. Toate patru surprind Femeia in diverse ipostaze si o trec prin sita observatiei psihologice. Vocile narative se succed, stil

LanguageRomână
Release dateJul 30, 2017
ISBN9786069833933
Femei

Related to Femei

Related ebooks

Classics For You