Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Suferințele tânărului Werther
Suferințele tânărului Werther
Suferințele tânărului Werther
Ebook195 pages3 hours

Suferințele tânărului Werther

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Fascinat de natură și de traiul simplu de la țară, Werther pare să fie mulțumit, pe moment, de viața lui. Dar liniștea îi este grav zdruncinată când se îndrăgostește de o femeie la care nu are dreptul nici să viseze. Sensibilitatea ieșită din comun a tânărului Werther îl face vulnerabil și inadaptabil la viață și societate, iar acesta este un constant izvor de depresie. Roman epistolar scris la vârsta de douăzeci și cinci de ani, Suferințele tânărului Werther constituie debutul în proză al lui Goethe. Abordarea din punctul de vedere al individului unic și imperfect, critica valorilor materiale și sociale puse în antiteză cu cele umane și spirituale – toate acestea, către finele secolului al XVIII-lea – prefigurau parcursul creativ temerar al unuia dintre cei mai mari scriitori ai literaturii germane și universale.
În timp ce contemplarea solitară și meditativă a naturii, a religiei și a sinelui în care se cufundă Werther anticipează măiestria lingvistică din Faust, opera de mai târziu a lui Goethe, lupta autorului de a reflecta în creație propriul trecut tulburat își pune amprenta asupra romanului. Scrisorile lui Werther devin din ce în ce mai introvertite și egocentrice, pe măsură ce suferința lui se intensifică. The Guardian

LanguageRomână
Release dateApr 9, 2020
ISBN9786063354151
Suferințele tânărului Werther

Related to Suferințele tânărului Werther

Related ebooks

Classics For You