Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tyll
Tyll
Tyll
Ebook366 pages6 hours

Tyll

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Daniel Kehlmann împletește cu măiestrie poveștile unor figuri istorice reale, într-un roman ce urmărește aventurile celebrului bufon Till Eulenspiegel (în text, Tyll Ulenspiegel) prin Europa devastată de Războiul de Treizeci de Ani. Printre regi blestemați, regine ce complotează neobosit, iezuiți care vânează vrăjitori și blasfematori, printre obuze ucigătoare și țărani-alchimiști, Tyll dansează și păcălește moartea, aducând la lumină nebunia regilor și înțelepciunea nebunilor. Exploatând legendele medievale germane, Daniel Kehlmann realizează portretul plin de umor macabru al unui personaj aflat în căutarea libertății absolute, un spirit rebel.
LanguageRomână
PublisherPandora M
Release dateSep 27, 2022
ISBN9786069785546
Tyll

Read more from Daniel Kehlmann

Related to Tyll

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks