Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Avantajul de a fi păcătos
Avantajul de a fi păcătos
Avantajul de a fi păcătos
Ebook422 pages6 hours

Avantajul de a fi păcătos

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

O femeie puternică trebuie să accepte uneori slăbiciunile propriei inimi.... Pentru Winfield Elliott, viconte de Stillwell, găsirea unei potențiale mirese a părut întotdeauna o sarcină ușoară. Poate prea ușoară. Cu trei logodne rupte la activ, Winfield este acum ținta bârfelor din înalta societate londoneză. Însă pentru moment a abandonat ideea de a-și găsi soția ideală și și-a pus în minte o misiune nobilă: să angajeze o firmă pentru a renova reședința de la țară a familiei, parțial distrusă în urma unui incendiu. Totul merge perfect, până când se dovedește că reprezentanta companiei este o văduvă extrem de atrăgătoare. Lady Miranda Garret se aștepta ca un bărbat cu reputația lui Winfield să fie seducător, ușuratic – după cum îi era renumele –, însă nu se aștepta chiar ea să cadă pradă farmecului său și să fie complet subjugată. Dar adevărul este că Miranda îl găsește cu totul irezistibil. Încetul cu încetul, pe măsură ce lucrările de renovare înaintează, Winfield îi ocupă zilele, visele... și, nu după mult timp, patul. La rândul său, pentru prima dată în viață, păcătosul Winfield este îndrăgostit. Iar ceea ce a început ca o propunere scandaloasă se poate transforma într-o cerere în căsătorie... dar din partea lui sau a ei?

LanguageRomână
Release dateJul 24, 2017
ISBN9786063319082
Avantajul de a fi păcătos

Read more from Victoria Alexander

Related to Avantajul de a fi păcătos

Related ebooks

Erotica For You