Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Provocarea
Provocarea
Provocarea
Ebook491 pages8 hours

Provocarea

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lady Mary Cynster este obișnuită să obțină mereu ce își dorește. Fiind ultima Cynster din generația ei care trebuie să-și găsească alesul, este hotărâtă să rămână stăpâna propriei vieți, dar și a bărbatului cu care urmează să se căsătorească. Și știe exact ce vrea – în nici un caz nu este vorba despre cineva atât de sălbatic, greu de controlat și imoral de fermecător ca Ryder Cavanaugh.

Dar destinul are alte planuri...

Ryder Cavanaugh, marchiz de Raventhorne, nu a întâlnit niciodată o femeie care să nu-i cadă fericită la picioare... până la Mary Cynster. Din prima clipă când o întâlnește, și-o dorește ca soție nu doar pentru că este cea mai fermecătoare, nestăpânită și ispititoare tânără pe care a cunoscut-o vreodată, dar și fiindcă își dă seama că este singura care îl poate ajuta să-și ducă la îndeplinire visurile de viitor. Iar s-o convingă să-l accepte este tocmai provocarea care-l încântă cel mai tare...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067416541
Provocarea

Read more from Laurens Stephanie

Related to Provocarea

Related ebooks

Erotica For You