Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mărturisirea
Mărturisirea
Mărturisirea
Ebook431 pages6 hours

Mărturisirea

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Poate dragostea să supravieţuiască atunci când totul începe cu o minciună? Gemene identice, raţionala Delia şi frivola Cassandra Effington au reprezentat senzaţia sezonului londonez atunci când şi-au făcut debutul. Deşi asemănarea lor fizică este izbitoare, nimeni nu se aştepta ca Delia să fie cea care dă de necazuri, provocând un adevărat scandal. Căci încântătoarea Delia, odată atât de respectabilă, ia o decizie impulsivă – urmată de un adevărat dezastru – care o obligă să se retragă din societate. Până când, într-o seară, adusă la disperare de viaţa monotonă pe care este forţată să o ducă, participă la un bal dându-se drept sora ei şi se trezeşte valsând în braţele misteriosului şi fermecătorului viconte St. Stephens. Delia este convinsă că nu l-a mai întâlnit niciodată pe acest bărbat care îi trezeşte o pasiune răvăşitoare – însă, cumva, el îi pare foarte familiar. Ceea ce Delia nu ştie este că vicontele, un agent al Coroanei, se află de ceva vreme în casa ei, deghizat în majordom, pentru a o proteja de pericolul de moarte care planează asupra ei. Ce se va întâmpla când Delia va descoperi adevărul despre bărbatul pe care a ajuns să îl iubească? Şi cum îi va putea mărturisi cine este ea cu adevărat? Bulina – Bestseller New York Times

LanguageRomână
Release dateJul 24, 2017
ISBN9786063319143
Mărturisirea

Read more from Victoria Alexander

Related to Mărturisirea

Related ebooks

Erotica For You