Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lecția de dragoste
Lecția de dragoste
Lecția de dragoste
Ebook383 pages6 hours

Lecția de dragoste

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lecția numărul 1: Nu ademeni niciodată o lady să îți devină mireasă.

Lecția numărul 2: Nu refuza niciodată un marchiz.

Lady Marianne Shelton a venit în Londra hotărâtă să se bucure de experiențele vieții. Pentru a-și asigura independeța financiară care să-i permită să-și facă visurile să devină realitate, frumoasa lady publică o serie de scrisori anonime care se bucură de mare succes și care ajung în scurt timp pe buzele tuturor celor din înalta societate. Lumea bună nu știe însă și că eroul ei cel imoral este inspirat de nimeni altul decât de îndrăznețul și nerușinatul Thomas Effington, viitorul duce de Roxborough.

Thomas a devenit, fără voie, protectorul lui Marianne și al surorilor ei, sosite la Londra pentru a-și face intrarea în înalta societate. Cum Marianne este decisă să descopere plăcerile vieții alături de primul crai care îi iese în cale, Thomas hotărăște că este cel mai simplu să o țină sub supraveghere dacă se oferă el însuși să-i fie mentor. Totuși, fermecătoarea lady reprezintă o tentație prea mare și, când îi compromite onoarea, el se arată dispus să accepte singura modalitate onorabilă de a ieși din această situație: căsătoria. Numai că încăpățânata Marianne susține cu înverșunare că nu vrea să se mărite. După mai multe încercări eșuate de a o face soția lui, Thomas se hotărăște să-i dea cea mai bună lecție: o lecție de dragoste.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415216
Lecția de dragoste

Read more from Victoria Alexander

Related to Lecția de dragoste

Related ebooks

Erotica For You