Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Legile iubirii
Legile iubirii
Legile iubirii
Ebook384 pages6 hours

Legile iubirii

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

O femeie nu ar trebui să cedeze unui bărbat fără să-i cunoască intențiile...

Un bărbat nu ar trebui să seducă o femeie doar din răzbunare...

După nouă ani, Hannah Setterington a decis să vândă Distinsa Academie de Guvernante și să exploreze secretele propriului trecut. În acest scop, este de acord să devină însoțitoarea mătușii lordului Raeburn, un bărbat învăluit în mister și urmărit de zvonul că și-ar fi ucis soția. Însă Hannah este o femeie hotărâtă, obișnuită cu excentricitățile nobilimii, și consideră zvonul lipsit de orice temei.

Dougald Pippard, Lord Raeburn, este foarte mulțumit când planul său de a o prinde în capcană pe Hannah se dovedește a fi un succes. Dar mulțumirea lui este de scurtă durată, când neîmblânzita Hannah îi dovedește că nu o cunoaște deloc și îl sărută cu o pasiune pe care Douglas nu a mai simțit-o de aproape un deceniu. Flacăra pasiunii care mocnea de multă vreme între ei se aprinde acum cu fiecare atingere, cu fiecare privire, până când Dougland este dornic să dea uitării toate amintirile dureroase și planurile de răzbunare pentru încă o noapte de dragoste cu ea.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410631
Legile iubirii

Read more from Dodd Christina

Related to Legile iubirii

Related ebooks

Erotica For You