Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Isabela de Castilia. Legământul iubirii
Isabela de Castilia. Legământul iubirii
Isabela de Castilia. Legământul iubirii
Ebook549 pages10 hours

Isabela de Castilia. Legământul iubirii

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Isabela de Castilia – regina care a făcut posibilă unificarea Spaniei, alături de soțul ei, Ferdinand de Aragon; regina care a pus bazele Inchiziției conduse de Torquemada, expulzând zeci de mii de evrei și musulmani; regina care a purtat un lung război pentru a-i alunga pe mauri din Granada; regina care a avut încredere în viziunea lui Columb și i-a finanțat expediția în căutarea unui nou drum spre Indii. Cine a fost cu adevărat această femeie atât de puternică încât a schimbat destinul unei națiuni?

De la mărețele palate din Segovia la câmpurile de luptă din Granada și grădinile pline de intrigi politice din Sevilia, C.W. Gortner ne poartă într-o epocă fascinantă, lăsându-ne să descoperim pas cu pas frământările politice, dar și pe cele din sufletul unei femei uimitor de complexe – Isabela de Castilia.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067415131
Isabela de Castilia. Legământul iubirii

Related to Isabela de Castilia. Legământul iubirii

Related ebooks

Erotica For You