Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Înălțimea Sa, soția mea
Înălțimea Sa, soția mea
Înălțimea Sa, soția mea
Ebook379 pages5 hours

Înălțimea Sa, soția mea

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Secretele îi vor aduce în sfârșit împreună sau îi vor despărți pentru totdeauna?

Femeile nu l-au refuzat niciodată pe răvășitorul Lord Matthew Weston, iar el nu s-a obosit niciodată să le spună „nu“. Dar de data asta întâlnește o tânără într-atât de ademenitoare încât, după câteva zile minunate petrecute la Paris, spune pe negândite „da“ căsătoriei. Spre surprinderea lui însă, după o ultimă noapte de pasiune, se trezește și constată că frumoasa lui soție dispăruse. Și, în clipa când află că încântătoarea făptură cu care se însurase nu este cine pretindea a fi, ci fiică de rege – care, cel mai probabil, a luat relația cu el ca pe o simplă aventură, –, Matthew își jură să și-o scoată cu totul din viață, din minte și din… inimă.

Dar chiar și o prințesă face greșeli. După mai bine de un an, Tatiana se întoarce, căci are nevoie de ajutor din partea singurului bărbat care i-l poate oferi ‒ dacă îl convinge să îi accepte propunerea. Dar oare la asta se rezumă totul: la faptul că are nevoie de sprijinul lui? Sau poate, în spatele acestei cereri, se ascunde un secret pe care ea nu vrea să i-l dezvăluie? Matthew poate fi convins să-i ofere ajutorul, dar inima nu i-o va mai oferi niciodată. Și totuși, el pare hotărât să o subjuge pe frumoasa cu ochi verzi și s-o transforme dintr-o prințesă perfectă într-o soție plină de pasiune.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067418101
Înălțimea Sa, soția mea

Read more from Alexander Victoria

Related to Înălțimea Sa, soția mea

Related ebooks

Erotica For You