Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un duce pentru totdeauna
Un duce pentru totdeauna
Un duce pentru totdeauna
Ebook408 pages6 hours

Un duce pentru totdeauna

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „VIAŢA SECRETĂ A BURLACILOR”

Edward Westover, duce de Swarthmore, este mânat de o ură profundă față de omul care i-a ucis din inconștiență fratele și apoi a scăpat nepedepsit. Planul de răzbunare țesut cu răbdare are succes deplin, așa că, după ce intră în posesia bunurilor dușmanului său, toate posesiunile acestuia – dar și fiica lui – ajung să îi aparțină lui Edward. Prin urmare, se decide să angajeze o guvernantă, s-o liniștească pe copilă și apoi să-și vadă de propriul drum. Însă are parte de surpriza vieții lui. Pentru că noua sa pupilă nu este o fetiță, ci o femeie frumoasă, aprigă și cu totul irezistibilă… Kate Benton este stupefiată. Cine este acest bărbat arogant și enervant care vine nepoftit în casa ei și preia controlul asupra vieții sale? Jurământul ei este să facă tot ce-i stă în putință ca să-l convingă s-o lase în pace și să plece de la Brambly. Și totuși, pe măsură ce zilele răcoroase se transformă în nopți fierbinți, Kate începe să întrevadă crâmpeie de bunătate sub fațada rece a lui Edward… și o fire pasională care îi taie respirația. Sunt atât de multe lucruri pe care nu le știe despre trecutul misterios al acestui bărbat. Oare poate risca să aibă încredere și să-și ofere inima acestui duce aparent diabolic?

LanguageRomână
Release dateOct 13, 2017
ISBN9786063321481
Un duce pentru totdeauna

Read more from Anna Harrington

Related to Un duce pentru totdeauna

Related ebooks

Erotica For You