Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Al doilea pas: Seductia
Al doilea pas: Seductia
Al doilea pas: Seductia
Ebook380 pages6 hours

Al doilea pas: Seductia

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

După o noapte de chef ocazionată de împlinirea vârstei de douăzeci și cinci de ani, Jasper Finely, baronul de Montford, își pune în joc reputația de bărbat fatal al Londrei pentru o femeie. Pariul făcut cu prietenii lui este să o seducă pe superba și inocenta Katherine Huxtable în maximun două săptămâni. Dar în ultima clipă, Jasper descoperă că lucrurile nu decurg conform planului, așa că hotărăște să pună un pariu cu sine însuși – unul pe care își dorește cu ardoare să-l câștige.

Pentru Katherine, care deja se simte foarte atrasă de el, provocarea lui Jasper este irezistibilă: el, cel mai irezistibil crai al Londrei, o să o convingă să se îndrăgostească. Însă când Jasper ridică brusc miza, Katherine știe că ar trebui să refuze să continue acest joc periculos. Dar confruntată cu izbucnirea unui scandal și cu riscul de a rămâne cu reputația pătată, ea acceptă, plină de îndoieli, să îi devină soție. Abia acum, când pasiunea izbucnește nestăpânită, lecția de seducție poate începe cu adevărat. Iar de data aceasta premiul cel mare este chiar inima lor...

LanguageRomână
Release dateJun 24, 2015
ISBN9786067419009
Al doilea pas: Seductia

Read more from Mary Balogh

Related to Al doilea pas

Related ebooks

Erotica For You