Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dansul seducției
Dansul seducției
Dansul seducției
Ebook450 pages7 hours

Dansul seducției

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Un hoț priceput și fermecător poate fura chiar și o inimă neînduplecată...

Este suficient de dificil pentru Lady Clara Stanbourne să-și conducă așa cum trebuie căminul pentru reeducarea hoților de buzunare și fără să se confrunte cu afacerile ilicite ale unui infractor care locuiește chiar în vecinătate. După toate aparențele, misteriosul căpitan Morgan Pryce se ocupă cu vânzarea de lucruri furate, iar ea nu-i va permite niciodată chipeșului nelegiuit să-i readucă pe copii pe drumul greșit! Pryce se înșală foarte tare dacă are impresia că ea este un trandafir delicat și el o poate impresiona prin cuvinte pasionale sau promisiuni nerostite. Doar dacă Clara ar putea să-și țină în frâu dorința aprigă pe care banditul cel fermecător o aprinde de fiecare dată în ea…

Morgan își dorește să-i poată spune minunatei Clara adevărul: lucrează sub acoperire pentru a prinde un răufăcător notoriu. Mintea ar trebui să-i stea la misiunea sa – nicidecum să se întrebe cum ar fi s-o țină pe Clara în brațe și să-i guste buzele voluptuoase. Dar acum că ea a intrat în cel mai primejdios joc posibil, Morgan știe că trebuie să o apere, în ciuda faptului că ea reprezintă un adevărat pericol pentru misiunea… și pentru inima lui!

LanguageRomână
Release dateJun 10, 2016
ISBN9786063311024
Dansul seducției

Read more from Sabrina Jeffries

Related to Dansul seducției

Related ebooks

Erotica For You