Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moștenitoarea
Moștenitoarea
Moștenitoarea
Ebook392 pages5 hours

Moștenitoarea

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un trecut plin de secrete... un viitor care pare imposibil... şi o iubire mai presus de orice reguli

O indiscreţie comisă în tinereţe a costat-o pe Lizzie Poole mai mult decât onoarea. După cinci ani petrecuţi în exil, se întoarce în sfârşit acasă, dar continuă să ducă o viaţă secretă. Dorinţa cu limbă de moarte a celei mai bune prietene a ei, Ria, a fost ca Lizzie să-şi însuşească identitatea ei, să se întoarcă la Londra şi să îndrepte lucrurile aşa cum Ria însăşi nu va mai trăi s-o facă. Pentru că tinerele seamănă ca două picături de apă, Lizzie face promisiunea şi porneşte într-o călătorie care îi ispiteşte inima nechibzuită încă o dată.

Geoffrey Somerville este un om al bisericii dedicat cauzelor nobile, însă lumea sa este întoarsă pe dos în clipa în care moşteneşte titlul de Lord Somerville. Acum este invitat la toate balurile şi este vânat de toate mamele din înalta societate londoneză care au fete de măritat. Cu toate acestea, singura femeie care i-a furat inima este aceea pe care n-o poate avea: tânăra văduvă a fratelui său, Ria. Datoria îi cere să-şi ignore sentimentele, dar inima sa tânjeşte după frumuseţea misterioasă. Când viitorul lor este pus sub semnul întrebării, va fi în stare Lizzie să-şi mai continue şarada sau va găsi puterea să-şi împărtăşească secretele şi să aibă încredere în puterea dragostei?

LanguageRomână
Release dateSep 1, 2015
ISBN9786067419993
Moștenitoarea

Related to Moștenitoarea

Related ebooks

Erotica For You