Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fericire periculoasă
Fericire periculoasă
Fericire periculoasă
Ebook452 pages8 hours

Fericire periculoasă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Miles Cavanagh așteaptă cu nerăbdare deschiderea sezonului de vânătoare pentru a-și petrece timpul cu prietenii săi în momentul când află că a fost numit tutorele lui Felicity Monahan, o tânără moștenitoare frumoasă și rebelă. Însă cât de dificilă poate fi această misiune, care va dura numai șase săptămâni, până când Felicity va ajunge la majorat? Dar planurile lui Miles de a se achita rapid și fără complicații de această îndatorire sunt date peste cap, când se îndrăgostește nebunește de protejata sa. Iubirea împărtășită dintre cei doi este pusă la grea încercare, căci în calea ei stă un rival decis să pună mâna pe averea după care tânjește și pe femeia pe care vrea să o aibă cu orice preț. În plus, Felicity ascunde un secret cutremurător, care o obligă să lupte din răsputeri împotriva iubirii pentru Miles, conducându-i pe amândoi pe o cale periculoasă, într-o înfruntare a voințelor și a dorințelor.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067410112
Fericire periculoasă

Read more from Beverley Jo

Related to Fericire periculoasă

Related ebooks

Erotica For You