Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O nuntă de vis
O nuntă de vis
O nuntă de vis
Ebook465 pages7 hours

O nuntă de vis

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

O răpire spectaculoasă, o nuntă anulată, o dragoste nesperată - viața îi rezervă tinerei Brenna aventuri pline de neprevăzut.

Călătorind din Anglia natală spre Scoția pentru a-și întâlni viitorul soț, Lady Brenna s-a resemnat cu această căsătorie aranjată, în privința căreia nu a avut nici un cuvânt de spus. De aceea, când o bandă de războinici o capturează înainte să ajungă la destinație, ea acceptă fără ezitare să devină soția comandantului lor, aprigul senior Connor MacAlister. Nu are însă de unde să știe că, în realitate, capturarea ei reprezintă doar primul pas din planul de răzbunare împotriva celui care i-a fost sortit drept soț, dușmanul de moarte al lui Connor.

Brenna nu-și face iluzii că soțul ei ar nutri vreun sentiment de dragoste pentru ea; după căsătoria încheiată în grabă, MacAlister a asigurat-o că se poate întoarce acasă de îndată ce îi dăruiește un fiu. Totuși, nu poate uita că, în urmă cu zece ani, când era doar o copilă, a fost vrăjită de zâmbetul fermecător al lui MacAlister, pe atunci un simplu oaspete la castelul tatălui ei. Acum, când tot ce-și dorește este să cucerească inima bravului scoțian, ura și dorința de răzbunare care mocnește de generații o atrag într-un război al clanurilor - din care numai credința și eroul inimii ei o pot salva...

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067414868
O nuntă de vis

Read more from Garwood Julie

Related to O nuntă de vis

Related ebooks

Erotica For You