Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O aventura pasionala
O aventura pasionala
O aventura pasionala
Ebook457 pages6 hours

O aventura pasionala

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Jackson Quincy Graham Channing își trăiește viața după un plan atent întocmit de mama și de bunicul lui. Așa că el este bancherul care se ocupă de afacerea familiei și urmează să se însoare cu fiica unui partener de afaceri. Lucrurile iau însă o întorsătură surprinzătoare în momentul în care tatăl lui Jack, un conte englez pe care acesta nu l-a cunoscut niciodată și pe care îl credea mort, vine din Anglia pentru a-și întâlni, în sfârșit, fiul, despre a cărui existență abia a aflat. Supărat pe mama lui fiindcă i-a ascuns un lucru atât de important și dornic să recupereze cu tatăl lui tot timpul pierdut, Jack hotărăște să își însoțească părintele în Anglia, pentru a-și cunoaște familia de acolo. Viitorul moștenitor al conacului Millworth este primit neașteptat de bine de noua familie și urmează să fie prezentat la un mare bal organizat de Lady Theodosia Winslow, cea mai căutată organizatoare de evenimente din Londra și tânăra care i-a cucerit inima încă din prima clipă. Jack devine eroul tinerei în momentul în care o salvează de la o cerere stânjenitoare în căsătorie pretinzând că ei doi sunt deja logodiți. Logodna lor falsă atrage după ea adevărate complicații și implică tot felul de manevre pentru ca ei doi să nu se dea de gol, însă concluzia este una singură: adevărata iubire ‒ spre deosebire de nunta perfectă ‒ este imposibil de planificat…

LanguageRomână
Release dateAug 7, 2020
ISBN9786063363382
O aventura pasionala

Related to O aventura pasionala

Related ebooks

Romance For You