Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inocență pierdută
Inocență pierdută
Inocență pierdută
Ebook421 pages6 hours

Inocență pierdută

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Când diavolul întâlnește un înger, acesta îl poate duce în rai… sau în iad.

Crescută la țară, Lucy Craddock-Hayes este foarte mulțumită de viața liniștită pe care o duce. Însă ziua în care, din întâmplare, dă peste trupul unui bărbat inconștient – un bărbat inconștient și complet dezbrăcat – va schimba pentru totdeauna acest lucru.

Aproape ucis în bătaie de dușmanii săi, vicontele Simon Iddesleigh nu se poate gândi decât la răzbunare. Dar în perioada în care Lucy are grijă de el, Simon nu doar își recapătă încet, încet sănătatea, dar ajunge să fie fascinat de onestitatea tinerei – și, în același timp, să fie cuprins de o dorință care amenință să-i mistuie pe amândoi.

Fermecată de inteligența lui deosebită, de înfățișarea elegantă și de manierele alese, Lucy se îndrăgostește fulgerător. Dar, deși inocența ei este în siguranță – căci onoarea îl împiedică pe Simon să o seducă –, viața lui Lucy este pusă în mare primejdie când setea lui de răzbunare îi aduce dușmanii în preajmă. Și, în timp ce Simon pornește o luptă din care trebuie să iasă învingător, Lucy începe propriul război pentru a-i salva sufletul, folosind singura armă pe care o are la dispoziție – dragostea ei…

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066866446
Inocență pierdută
Read preview

Read more from Hoyt Elizabeth

Related to Inocență pierdută

Related ebooks

Erotica For You