Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O cerere în căsătorie
O cerere în căsătorie
O cerere în căsătorie
Ebook455 pages7 hours

O cerere în căsătorie

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Numai o singură femeie merită să-i afle secretele…

Sunt oameni a căror naștere provoacă un adevărat scandal. Și sunt oameni care aleg să ducă o viață scandaloasă. Griffin Steele, fiul secret al ducelui de Cumberland, face parte din ambele categorii.

Unul dintre cei mai cunoscuți oameni din Londra și proprietarul unui tripou, Griffin se pregătea să-și lase afacerile și să plece într-o călătorie în Orient, când la ușa lui este lăsat un bebeluș, alături de un bilet prin care i se spune că acesta este în pericol. Dominic Hunter, mentorul lui cel insistent, i-o trimite în ajutor pe Justine Brightmore, pentru a se ocupa de îngrijirea micuțului. Nepoată de viconte și totodată fiica unui spion, Justine s-a angajat să apere cu orice preț copilul abandonat, devenit o țintă din cauza unei presupuse descendențe regale. Cum s-ar putea însă apăra ea însăși de libertinul Griffin? Căsătoria cu el îi poate salva reputația, dar îi va pune în mare pericol inima, cu atât mai mult cu cât mirele se dovedește a fi un seducător pasional.

Și dacă mariajul le-a fost forțat de împrejurări, va fi îndeajuns doar pasiunea pentru ca în final să clădească împreună o relație bazată pe afecțiune… sau poate chiar pe dragoste?

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2016
ISBN9786063304101
O cerere în căsătorie

Read more from Vanessa Kelly

Related to O cerere în căsătorie

Related ebooks

Erotica For You