Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Si ingerii iubesc
Si ingerii iubesc
Si ingerii iubesc
Ebook477 pages7 hours

Si ingerii iubesc

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Aventură, pasiune, senzualitate în paradisul regăsit… Ultimul lucru pe care se aștepta Justin Connor să-l găsească pe plaja paradisului tropical în care s-a refugiat este o tânără femeie adormită, goală și superbă sub lumina lunii. Din acel moment, liniștea lui este distrusă pentru totdeauna de ființa înșelătoare și mereu pusă pe șotii, frumoasă ca un înger și bântuită de un trecut misterios. Rămasă orfană în copilărie, când tatăl ei a plecat în Noua Zeelandă urmărindu-și visul de îmbogățire, dar pierzându-și viața, și rămasă și fără moștenirea care i se cuvenea de drept, Emily Claire Scarborough este decisă acum să se răzbune.

După ce șapte ani a suportat vicisitudinile din internatul unde a fost abandonată de prietenul tatălui ei, cel care jurase să aibă grijă de ea, Emily traversează o jumătate de lume ca să-l găsească. Este hotărâtă să-l facă să plătească pentru anii de singurătate pe care i-a îndurat – cu propria lui inimă. Va descoperi însă că lucrurile sunt mult mai complicate, că aparențele pot fi înșelătoare și că Justin se dovedește a fi întruchiparea visurilor ei adolescentine. Curând însă, vor fi smulși din refugiul lor paradiziac și aruncați din nou în lumea cenușie a Londrei. Și abia acum, când toate secretele sunt dezvăluite și trecutul îi prinde din urmă, vine clipa când dragostea trebuie să treacă proba adevărului.

LanguageRomână
Release dateMar 16, 2017
ISBN9786063368769
Si ingerii iubesc
Read preview

Read more from Teresa Medeiros

Related to Si ingerii iubesc

Related ebooks

Romance For You