Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O chestiune de onoare
O chestiune de onoare
O chestiune de onoare
Ebook382 pages6 hours

O chestiune de onoare

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „MIRESELE WINDHAM”

Clevetitorii șușotesc că noul duce de Murdoch este o brută, un ucigaș și, cel mai rău, este scoțian. Se spune că nu ar trebui să fie lăsat niciodată singur cu o femeie. Dar Megan Windham vede în el ceva diferit, pe cineva cu totul altfel decât nobilii superficiali în cercul cărora s-a învârtit întreaga viață.
Nimeni nu a fost mai fioros și mai neînfricat în război decât Hamish MacHugh, deși acum soldatul are de înfruntat un câmp de luptă cu totul nou: un sezon londonez. Ca le facă pe plac surorilor lui interesate să-şi găsească soți din înalta societate de la Londra, ducele va accepta orice provocare – chiar și să o lase pe Megan Windham să-l învețe să valseze pentru a nu se face de râs la balurile la care este nevoit să participe. Megan nu este câtuși de puțin intimidată de reputația lui sumbră, dar Hamish simte că și tânăra, la rândul ei, are propriile bătălii de purtat. Căci Megan a făcut o greșeală de neiertat în trecut, iar acum consecințele se întorc să o bântuie. Vinovat pentru chinul ei este Sir Fletcher Pilkington, un nobil aflat mereu în căutarea banilor și care nu se va da înapoi de la șantaj pentru a pune mâna pe o moștenitoare bogată. De dragul lui Megan, Hamish este gata să riște tot pentru a o salva de viitorul nefericit pe care i l-a pregătit Sir Fletcher, dacă, în schimb, primește inima ei pentru totdeauna.


Grace Burrowes este o prolifică autoare din Statele Unite, membră a Asociației Scriitorilor de Romane de Dragoste din America. Pasiunea ei pentru historical romance este dovedită de cele șapte serii dedicate acestui gen, care s-au bucurat de un real succes în rândul cititorilor din întreaga lume.
LanguageRomână
Release dateMay 30, 2017
ISBN9786063369247
O chestiune de onoare
Read preview

Related to O chestiune de onoare

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You