Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hoțul de inimi
Hoțul de inimi
Hoțul de inimi
Ebook480 pages7 hours

Hoțul de inimi

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Ziua începe ca oricare alta pentru frumoasa orfană Prudence Walker. Aflată în căutarea unui animal de companie pierdut în mijlocul furtunii, Prudence se trezește dintr-odată în brațele unui tâlhar la drumul mare. Rănit într-o tentativă eșuată de jefurie a unei trăsuri și ud leorcă de ploaie, cumplitul bandit scoțian pare îndeajuns de inofensiv. Sau așa își imaginează Prudence – până când, cu un singur sărut, ticălosul scoțian îi face inima să-i bată nebunește, căzută pradă farmecului său tăios ca lama unei spade.

Ea este exact femeia la care a visat întotdeauna Sebastian Kerr... dar pe care știe nu o poate avea: o frumusețe cu ochii ca de ametist și buze de culoarea vinului, pe care el tânjește să le guste. Dar, chiar în vreme ce o strânge în brațe și-i fură un sărut, este perfect conștient că trebuie să o lase să plece, căci el, renumitul tâlhar la drumul mare duce o viață dublă periculoasă – o viață în care dragostea nu își are locul.

Dar când între frumoasa curajoasă și ticălosul fermecător izbucnește focul unei pasiuni mistuitoare, Sebastian își dă seama că trebuie să câștige singura comoară pe care nu poate să o fure – iubirea adevărată.

LanguageRomână
Release dateMar 11, 2016
ISBN9786063305047
Hoțul de inimi

Read more from Teresa Medeiros

Related to Hoțul de inimi

Related ebooks

Erotica For You