Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Femeia misterioasă
Femeia misterioasă
Femeia misterioasă
Ebook350 pages5 hours

Femeia misterioasă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Sub ținuta cenușie și simplă, domnișoara Beatrice Lockwood are mereu la îndemână un pistol. Căci Beatrice este o doamnă de companie cu o misiune secretă – și un trecut la fel de misterios – care trebuie să fie pregătită în orice moment să-și apere viața.

Totuși, este luată pe nepregătite de intervenția unui necunoscut care îi sare în ajutor într-o situație mai puțin obișnuită. Dar Joshua Gage are propriul interes, căci fostul investigator în slujba Coroanei este nevoit să iasă din izolarea pe care și-a impus-o după un caz tragic, pentru a-l descoperi acum pe cel care îi șantajează sora. și toate indiciile duc spre Beatrice.

Însă când se convinge că ea nu este nici pe departe vinovată de șantaj, furt și crimă, ba chiar este ținta unui nebun periculos decis să o găsească, Beatrice și Joshua se decid să-și unească eforturile pentru a elucida misterul celor două cazuri care par legate prin nenumărate fire. Interesul și curiozitatea profesională se transformă rapid într-o pasiune neașteptată, dar căreia nu pot să i se împotrivească.

Și brusc viitorul devine pentru amândoi mult mai luminos… dacă trecutul nu îi va ajunge din urmă.

LanguageRomână
Release dateSep 2, 2015
ISBN9786063300547
Femeia misterioasă

Read more from Amanda Quick

Related to Femeia misterioasă

Related ebooks